Köpevillkor

Kontakt

Telefon: 070-221 48 14
E-post: hantverkochpresentbod@gmail.com
Bankgiro: 255-5944
Swish: 123 680 95 37

Organisationsnummer: SE6102261622
Innehar F-skattsedel

Villkor & Köpinfo

Priser Priserna är i svenska kronor och inkluderar gällande moms, 25%, vi reserverar oss för prisändringar vid onormalt stora förändringar i valutaläget eller ändrade inköpspriser.

Speditörer: Vi skickar med PostNord och DB Schenker PrivPack.

Personuppgifter Personuppgifter används endast för administration inom Gunillas Hantverk och Presentbod och lämnas inte ut till tredje part.

Tvist Det bör strävas efter en fredlig lösning som tillfredsställer båda parter. I den händelse tvist som inte kan lösas genom överläggningar mellan parterna, ska tvisten prövas i enlighet med gällande lagstiftning och av domstol.

INKASSO vid fakturaköp
Efter förfallodatum skickas en påminnelse via mail, sms eller som telefonsamtal. Denna påminnelse är kostnadsfri. Om påminnelsen inte uppmärksammas eller betalning sker inom 5 arbetsdagar kopplas en inkassobyrå in på ärendet som i sin tur tar ut avgifter för administration, påminnelseavgift och räntepåslag. Om betalning uteblir även efter kontakt med inkassobyrå lämnas ärendet över till Kronofogden för vidare utredning.

GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddsförordning från EU som blir en lag i alla EU:s medlemsländer från och med 25 maj 2018. GDPR kommer ersätta den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). Lagen är till för att skydda individers integritet och avser att modernisera, harmonisera och förstärka skyddet inom EU. Inom varje EU-medlemsland finns en tillsynsmyndighet som kontrollerar detta. I Sverige heter denna myndighet Integritetskyddsmyndigheten som tidigare hette Datainspektionen. På deras hemsida finns mer information och hjälp som du kan ta del av för att ta reda på vad du behöver göra: www.datainspektionen.se

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter kan förklaras som varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar enskild person, där en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hänvisning till ett namn, nummer, eller adress, det vill säga en eller flera faktorer som är specifika för personens identitet (utöver boende även fysiologisk, genetisk mm). Behandling av dessa uppgifter innebär att en eller flera åtgärder beträffande hantering av personuppgifter, automatiserade eller manuella påverkas.

Gunillas Hantverk och Presentbod använder endast uppgifterna för kontakt med kund som lämnat uppgifterna eller för administrativa åtgärder slutna inom företaget. Inga uppgifter lämnas ut eller delas med tredje part såsom andra företag, sociala medier eller andra intressenter.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
Firma Gunilla Andersson  är Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvariga (PuA) är den som enligt lagen har det yttersta ansvaret för behandlingen och bestämmer ändamål och medlen för uppgifterna kund lämnar. Den personuppgiftsansvarige ska se till att lagen följs, informera de personer vars personuppgifter behandlas och säkerhetsställa regelefterlevnad. All behandling av personuppgifter om dig som kund eller användare är personuppgiftsansvarigs ansvar när du interagerar med någon av verksamheterna tillhörande Firma Gunilla Andersson. Hur dina personuppgifter hanteras beskrivs i vår köpevillkor.

Personuppgiftsbiträden
I vissa fall behandlas personuppgifter av extern part som då agerar Personuppgiftsbiträde till Gunilla Andersson. Personuppgiftsbiträdet (PuB) behandlar personuppgifterna för Firma Gunilla Andersson räkning och har ansvar för de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna. Exempel på tjänster Payson, PayPal, iZettle, Swish och banktjänster, läs mer om personuppgiftsbiträdens policy för gdpr på respektive hemsida

Grundläggande principer i GDPR
Lagen bygger på följande grundläggande principer, somFirma Gunilla Andersson efterlever när personuppgifter behandlas:

Ändamålsbegränsning Personuppgifter behandlas enbart för specifika, explicita och legitima ändamål.

Lagringsminimering Personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Uppgiftsminimering Personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Laglighet, korrekthet och öppenhet Behandling är vara laglig, rättvis och öppen i relation till individen och skyldigheten att säkerställa att uppgifterna är korrekta efterlevs

Integritet och konfidentialitet Lämpliga åtgärder i alla relevanta avseenden för att personuppgifter ska behandlas på ett säkert sätt arbetas in.

Ansvarsskyldighet: Skyldigheten att kunna demonstrera överensstämmelse med principerna efterlevs.

Mer om dessa grundläggande principer kan du läsa om på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/principer-for-behandling-av-personuppgifter/

Genom att handla från Gunillas Hantverk och Presentbod godkänner du ovanstående villkor